Horisonter

Horisonter är en bra mental modell för att tänka kring utveckling av produkter och tjänster. En horisont vara baserad på tid som t.ex. kommande månad, kommande år eller kommande 5 år.

Horisonter

Horisonter är en bra mental modell för att tänka kring utveckling av produkter och tjänster. En horisont vara baserad på tid som t.ex. kommande månad, kommande år eller kommande 5 år. Ofta är det så vi tänker kring att jobba med horisonter. De är ofta kopplade till vår strategiska period, verksamhetsplan eller roadmap.

Men du kan även jobba med horisonter och portföljer på ett annat sätt. Här tänker du istället på vad vilka produkter, tjänster och kunder vi har idag samt vad vi vill ha i framtiden. Jag gillar verkligen detta sätt att tänka. Vi tänker och visualiserar helt enkelt nutid och framtid.

Dessa tankar och tankar är ju inget nytt. Både företag som McKinsey och Strategizer och personer som Geoffrey Moore har pratar om detta länge.

Det jag märker är dock att många företag inte använder sig av denna mentala modell, varken när det kommer till finansiering och budgetering eller när det kommer till produkt och tjänsteutveckling. Det tycker jag är synd.