Det måste finnas ett bättre sätt av Jens Wedin

Det måste finnas ett bättre sätt — mina tankar kring produkt, design, ledarskap och organisation