Ledarskapet

Vårt arbete har förändrats, och ledare och chefer står inför en ny verklighet fylld med distansarbete, teknologiska framsteg och ökad komplexitet. Dessa förändringar har skapat så klart skapat utmaningar, men också möjligheter att omdefiniera hur vi leder och arbetar tillsammans.

Ledarskapet
Foto av Jack Woodward via Unsplash

Vårt arbete har förändrats, och ledare och chefer står inför en ny verklighet fylld med distansarbete, teknologiska framsteg och ökad komplexitet. Dessa förändringar har skapat så klart skapat utmaningar, men också möjligheter att omdefiniera hur vi leder och arbetar tillsammans. I helgen läste jag How to be a better boss (föredrar att säga leader) från The Economist kring utmaningen med att vara ledare idag som jag sammanfattar och reflekterar lite över.

De chefer och ledare jag träffar och coachar i mitt jobb beskriver ofta en värld av ökad arbetsbelastning, för stor spridning av arbetsuppgifter och förvirring över deras egen roll men även deras empati för deras medarbetare och deras utmaningar. Distansarbetet, trots dess fördelar, har fört med sig känslor av isolering och en utmaning att hålla team samman i den digitala sfären. Men hur påverkar detta egentligen vårt välbefinnande och arbetsprestation?

Undersökningar visar att chefer har en betydande inverkan (tydligen lika mycket som sin partner) på både medarbetares mentala hälsa och beslutet att stanna eller lämna en arbetsplats. Bra ledarskap är idag en affärsmässig nödvändighet (vem kunde ana) Det påverkar inte bara humöret i korridorerna utan också företagets produktivitet och framgång.

För att övervinna de nya utmaningarna behöver vi omdefiniera hur vi kommunicerar och organiserar oss. Tydligare möten, processer, WOW och principer som hjälper till att skapa riktning och förväntningar. Genom att minska förvirring och tydliggöra mål underlättar vi för alla i organisationen.

En viktig nyckel för att hantera förändring är att tränas i ledarskap och förändringsledning. Överraskande nog visar studier att över 80% av dagens chefer saknar formell utbildning i ledarskap, något som jag även anekdotiskt ser i mina uppdrag. Att investera i träning och utbildning blir därför en nyckel för att möta framtidens organisationer, det är därför jag älskar att utbilda!

Vidare så behöver vi säkerställa olika karriärvägar, så kallad dual eller tripple track, där idén om att framgång inte bara enbart mäts i att klättra upp i chefspositioner (t.ex. people track). Det behöver finnas ett inslag av flexibilitet och erkännande av att alla har olika styrkor och ambitioner. Företag som Google och Shopify har redan börjat implementera dessa modeller som tvåvägssystem för att möjliggöra karriärprogression utan att nödvändigtvis gå in i chefspositioner. Jag är själv stor förespråkare att hålla isär dessa spår, helst inom designområdet som jag ofta verkar.

Vår verkliga utmaning ligger nu i att balansera kraven på ledarskap och skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla. Som chef och medarbetare är vi alla i samma båt. Hur skapar vi en arbetsplats där vi alla kan trivas, utmanas och utvecklas, oavsett vårt ansvar?

Vad är dina tankar, behöver vi mer kunskap, struktur och processer, eller behöver vi mer omtanke och empati?