Utforskandet

35% startups misslyckas för det inte fanns något marknadsbehov. När CB Insights undersökte 111 post-mortems så var avsaknad av marknadsbehov det andra största orsaken varför de inte lyckas ta en produkt till marknaden. Att bygga rätt produkt är verkligen inte en lätt sak verkar det som.

Utforskandet
Foto av Dino Reichmuth

35% av nystartade företag misslyckas för det inte finns något marknadsbehov 😱När CB Insights undersökte 111 post-mortems  var det på grund av avsaknad av marknadsbehov och den andra största orsaken varför de inte lyckades överleva.

Att bygga rätt produkt är verkligen inte en lätt sak verkar det som, och där jag ofta kan se företag saknar förmåga att utforska utifrån ett kund-, affärs- och organisatoriskt perspektiv för att hitta rätt produkt eller tjänst.

Det vanligaste sättet jag ser att man utvecklar produkter är genom att man börjar med lösningen och sedan försöker hitta ett problem där lösningen passar in. Jag vill att vi istället börjar med att utforska kunden och dess behov och problem och sedan tar fram en lösning utifrån detta.

Börja med problemet
Börja med problemet

För att fortsätta behöver du vara medlem, vilket är gratis