Vägen framåt

Behöver du inte alltid se hur du tänker kring vägen framåt? Om du jobbar själv kan det fungera att hålla planen i huvudet men så fort som du börjar arbeta med fler personer behöver du hitta ett sätt att visualisera ditt arbetet. Du behöver en karta som visar vägen och planen framåt helt enkelt.

En väg framåt
Foto av Matt Duncan

Behöver du inte alltid se hur du tänker kring vägen framåt? Om du jobbar själv kan det fungera att hålla planen i huvudet men så fort som du börjar arbeta med fler personer behöver du hitta ett sätt att visualisera ditt arbetet. Du behöver en karta som visar vägen och planen framåt helt enkelt.

I de team jag jobbar med har de ofta lite olika verktyg för att lösa detta. Det är en lista med arbete (backlog) som är mer eller mindre prioriterad. Samtidigt har man ofta en tavla som visar på

  1. vad som behöver göras
  2. vad vi jobbar med
  3. vad vi är klar med

En klassisk Kanban tavla som ofta fungerar bra i sin enkelhet. På denna tavla kan du t.ex. se

  • vad som behöver göras
  • vem som jobbar med vad
  • vilken prioritet ett arbete har
  • vilken status ett arbete har

Ibland går det att hitta hänvisningar till mer information och detaljer.

En Kanban tavla

Arbetet med dessa tavlor brukar ofta bestå i lite olika regelbundna möten. Du ser vad de ibland kallas för i agila sammanhang inom parentes.

  • Planering och prioritering för den kommande perioden (sprint-planning)
  • Korta statusuppdateringar och vad man ska jobba med idag (stand-up)
  • Uppföljning och genomgång med vad man har hunnit gjort (sprint-review eller sprint-demo)
En enkel och flexibel process

Detta är en otrolig enkel och flexibel process, modell och verktyg som jag ofta återkommer till när jag hjälper team och grupper oberoende på vilken nivå man jobbar på. Ofta ser jag att detta fungerar bra på operativ nivå men samtidigt ser jag att det saknas på taktisk- och strategisk nivå. Har du också sett att det är så? Vad beror det på?

Min bästa kollega David gjorde en skiss på vår whiteboard som fick mig att skriva detta nyhetsbrev. I sin enkelhet så lyckas han visa på hur man kan visualisera arbete genom hela organisationen.

För att fortsätta läsa behöver du bli medlem, som är gratis.