Jobbet

Hur går du från ett problem till lösning? I mitt arbete ser jag ofta olika modeller och processer för att beskriva hur du tar dig från ett problem till en lösning. Vissa av dessa modeller är gamla som gatan och andra är mer nya.

Jobbet
Foto av Soroush Karimi

Hur går du från ett problem till lösning? I mitt arbete ser jag ofta olika modeller och processer för att beskriva hur du tar dig från ett problem till en lösning. Vissa av dessa modeller är gamla som gatan och andra är mer nya. När jag pratar med olika personer och roller hör jag att de ofta favoriserar en modell, t.ex. att projektledare vill jobba enligt "vattenfallsmodellen", Scrum master vill köra Scrum eller Kanban och designers favoriserar Double Diamond. Men är det vettigt att alltid använda samma process och modell för allt arbete vi gör?

Hur kan vi använda olika sätt för att ta oss från problem till lösning?

Olika modeller

Jag tänker att vi bör anpassa vårt arbete utifrån den situation vi är i, hur kontextet ser ut och vilka delar av processen vi behöver fokusera mer på. Som sagt, det finns flera olika modeller och här är några som jag kommer att nämna:

 • Designkrumelur — The design squiggle
 • Dubbeldiamant — Double Diamond
 • Trippeldiamant — Tripple Diamond
 • Bygga, Mäta & Lära — Build, Measure & Learn
 • Vattenfallsmodellen — Waterfall
 • Funktionsfabrik — Feature factory
 • Designtänk-loop — Design Thinking Loop
 • Affärsidé-loop — Business Idea Loop
 • Scrum spurt — Scrum sprint

Som du ser finns det massor av olika modeller och processer för att gå från A till B. Det finns säkert massor av andra också. Men det som jag ibland märker är att

 • det finns olika modeller på olika delar av företaget
 • vissa modeller har bara fokus på vissa perspektiv
 • några modeller saknas viktiga delar
 • modellerna fungerar bra eller inte bra med varandra
 • det saknas förståelse kring hur arbete kan eller bör ske baserat på modeller, "vi bara jobbar"

Bli medlem eller logga in för att läsa vidare (det är gratis)