Rollen

I mitt arbete så dyker ofta frågan eller utmaningen upp kring hur du går från en strategisk målbild till att en sak hamnar i kundens händer. Det som ofta kommer upp i lite större organisationer är att det saknas något på taktisk nivå.

Rollen
Foto av Ralph (Ravi) Kayden

I mitt arbete dyker ibland frågan, eller utmaningen upp — hur går du från en strategisk målbild till att en sak hamnar i kundens händer. Det som ofta kommer upp i lite större organisationer är att det saknas något på taktisk nivå, det kan vara process, kompetens, metodik eller just en taktisk roll.

I denna text kommer jag att prata kring detta utifrån rollen, och hur det bör hänga ihop på olika nivåer. Jag upplever ibland en förvirring kring vad olika roller gör, bör göra, ska göra eller inte gör. Kan du känna igen dig i detta?

Ett bra exempel på detta var, för några år sedan när jag arbetade i en lite större organisation. Vi hade under en lång tid haft designers på en operativ nivå i de agila teamen. Vid ett tillfälle anställde vi några Service Designers och då blev det tydligt att det var otydligt vad UX Designers och Service Designers ansvarar för och arbetar med. Innan hade vi inte haft så stort fokus på våra rollbeskrivningar utan det hade fungerat smärtfritt. Nu fick vi ta tag och göra ett arbete för att just beskriva våra olika roller inom designskrået. Dock vill jag trycka på att detta inte bara gäller designers utan även inom produkt och tech-organisation.

Logga in eller bli medlem för att läsa vidare, det är gratis