Principerna

Jag kan verkligen gå igång på bra formulerade principer. Här kommer jag att fokusera på varför du ska jobba med att hitta dina eller era principer och varför det är viktigt att lägga tid på detta.

Principerna

Jag kan verkligen gå igång på bra formulerade principer. I detta inlägg kommer jag att fokusera på varför du ska jobba med att hitta dina eller era principer och varför det är viktigt formulera dessa.

En princip ska leda dig, ditt team eller din organisation att ta rätt beslut och skapa en samsyn kring vad som är viktigt. Principer kan var något som ger dig riktlinjer kring hur du ska arbeta, hur din produkt eller tjänst ska vara eller hur du kan leda en organisation.

Dieter Rams - Good Design is innovative, makes a product useful, aesthetic, understandable, unobtrusive, honest, long-lasting, thorough down to the last detail, environmental friendly and involves as little design as possible
Dieter Rams, foto av Charlie Deets / Unsplash

Några bra frågor att ställa dig själv, ditt team eller din organisation är

 • varför finns vi?
 • vad är viktigt för oss för att vi ska lyckas?
 • vad vill vi att våra kunder ska känna när de använder vår produkt eller tjänst?
 • vad ogillar vi?
 • vad ska vi inte jobba med?
 • vad är viktigast för våra kunder?
 • vad kan vi göra så våra barn skulle vara stolt över mig eller oss?

Principer kan vara skrivna på lite olika sätt. Ibland ingår de i ett manifest som är ett större dokument som beskriver varför, vad, hur och vem.

Här är ett bra exempel på principer från Responsive Org.

Det jag gillar med principer är just det att de är korta och enkla att ta till sig. De ska vara inspirerande och skapa en energi framåt. De ska ge läsaren ett räcke att hålla sig i när man är osäker vad som är nästa steg. En princip ska också ge dig lite utrymme att göra som du vill, alltså mer av en riktlinje än en detaljerad regel.

Jag gillar att jobba med principer med mina team. Jag låter teamet få sätta sina egna principer vilket skapar mer engagemang och motivation. Jag har ofta några områden som inspiration som de kan använda för att beskriva sin egna principer. Det bästa är när teamet tar fram sina egna principer. Det blir mer äkta då de utgår från sitt egna arbeta och sina förutsättningar. Ofta är det något jag gör i slutet av ett uppdrag, så när jag lämnar dem har de ett just det där räcket som de kan hålla sig i när jag inte är kvar.

En ledarskapsprincip från Amazon

Customer Obsession - Leaders start with the customer and work backwards. They work vigorously to earn and keep customer trust. Although leaders pay attention to competitors, they obsess over customers.

Hur gör du för att ta fram goda principer?

Vad är det som är viktig för dig, ditt team eller din organisation?  Det är bra att börja med att grovt skissa på olika områden som är viktiga. Det kan vara

 • samarbete
 • öppenhet
 • ha roligt
 • kundfokus
 • balans

Jag gillar även när mina team tar fram principer för din produkt eller tjänst, och inte bara arbetssätt. Då kan t.ex. områden vara utifrån kund, upplevelse, produkt, affärsmodell, teknik eller intern förmåga

 • Kund och upplevelse: Integritet och trygghet, kunden först, detaljrik, smooth, ikonisk, gör det svåra jobbet att göra det enkelt
 • Produkt och affär: ekonomisk hållbarhet, långsiktighet, göra det vi är bra på, sist på bollen...
 • Teknik och intern förmåga: Enkelt, gemensam teknik i olika produkter,  små pratsamma system, snabb framför likformig, återupprepa dig inte, lösa kopplingar

Ofta kan du skriva dina principer på vilket sätt du vill när du skriver. När jag skriver principer med mina team brukar jag använda följande struktur.

 • Område: Rubrik
 • Varför: Ingress och varför det är viktigt för mig eller oss
 • Vad, hur och vem:  Jag brukar alltid börja med ”Vi gör det genom…”
 • Exempel: Det är alltid bra att beskriva principen med några exempel. Det hjälper dig eller de som läser att få något konkret att hänga upp principen på. Det kan även vara bra att skriva ner vad man inte gör eller vad man tycker är fel, då blir det bara tydligare.

Ofta får du plats med ovan text på en A4 eller en slide i en Powerpoint. Detta är ofta en bra start som du  kan iterera på. Du behöver ofta arbete vidare med dessa principer genom att diskutera med dina kollegor. Både kring vad som är viktigt men även formulering och specifika ord.

Här är ett exempel från ett team som jag har jobbat med

Principer kring att hur teamet jobbar med prioritering

Ofta brukar principer ingå i ett större arbete kring kultur och värderingar. Jag tycker det kan vara bra men jag vill även trycka på att jobba med principer går att göra för dig själv, ditt arbete, kring din produkt eller tjänst. Då blir det ofta mer relevant och nära din egen vardag och arbete.

Från IKEA - Gör det som är rätt och ha frihet under ansvar
Cinammon Bun at Ikea
Foto av Shreyak Singh / Unsplash

Vad är nackdelen med att jobba med principer?

Det jag oftast hör kring att jobba med principer är att det är abstrakt och att det bara blir tre viktiga ord som sitter på en vägg som ingen agerar på. Ja, jag håller med, det kan ofta bli så.

Men jag tror om man själv får reflektera och skapa sina egna principer blir de mer äkta och något som formar vårt beteende. Om man börjar i beteendet först och sedan skriver ner sina principer blir det ofta ännu bättre. Då blir principerna mer av en dokumentation av ett befintligt beteende.

Några tips kring principer är

 • Håll dem levande: Detta är något du bör återkomma till årligen. Ofta är principer något som inte bör ändras för ofta. Men att återvända till dem någon gång per år är bra, helst om du har fått nya kollegor eller något stort har hänt.
 • Sätt tidsramar: Det är bra att sätta tidsramar kring arbetet med principer och sedan hellre iterera på detta vid flera tillfällen. Jag är hellre för att något kommer ut som man kan testa istället för att det blir långbänk.
 • Börja med 2 timmar: Vid första tillfället, avsätt ca 1-2 timmar. Gör lite förberedelse innan kring områden, mallar och övningar och sedan är det bara att köra.
 • Involvera för att skapa samsyn: Jag gillar att samskapa. Det skapar samsyn direkt. Så slipper du i efterhand förankra för alla som inte varit med. Genom att involvera fler blir det bättre och långsiktigt.

Vad är dina principer? Vad gillar du och inte med principer? Hör gärna av dig till mig och berätta kring när  du har lyckats eller misslyckats.

/Jens