Mäta och följa upp din förmåga

Jag får ibland frågor kring hur jag tänker kring mätning och uppföljning kring arbete med att förbättra sin designförmåga. Dessa tankar går även att appliceras på samma sätt inom produktledarskap eller annat ledarskap.

Mäta och följa upp din förmåga
Foto av Vitaly Otinov